Dziennik Ustaw Nr 90 z dnia 16 lutego 1998 poz. 575

Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej o sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

 

Dziennik Ustaw Nr 22 z dnia 2 marca 2000 poz. 271

Ustawa o ochronie niektórych praw konsumenta oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny

 

Dziennik Ustaw Nr 136 z dnia 29 czerwca 2010 poz. 914

Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

 

Dziennik Ustaw Nr 0 z dnia 08 stycznia 2015 poz. 29

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych