Oferujemy Państwu szkolenia w zakresie:

  • Dobrej Praktyki Higienicznej „minimum sanitarne”;
  • prowadzenia Księgi HACCP i jej rejestrów;
  • podstaw mikrobiologii;
  • zagrożeń fizycznych, chemicznych i mikrobiologicznych w produkcji i obrocie żywnością.