Księga HACCP
Każda dokumentacja HACCP wykonana indywidualnie dla Państwa: restauracji, baru, punktu gastronomicznego, zakładu produkcyjnego, piekarni, ciastkarni, sklepu, food truck-u, hurtowni spożywczej, sklepiku szkolnego, straganu, punktu sprzedaży produktów spożywczych itp. przy ścisłej współpracy ze zleceniodawcą.

Opracowana przez nasz zespół Księga HACCP – GHP – GMP uwzględnia 12 kroków wdrażania systemu i 7 zasad systemu HACCP. Zawiera wszystkie schematy, analizy zagrożeń, procedury, instrukcje wymagane przez Państwową Inspekcję Sanitarną, w tym:

 • opis działalności – technologia produkcji z uwzględnieniem opisu pomieszczeń, wyposażenia, sprzętu;
 • schematy produkcyjne;
 • wytyczone krytyczne punkty kontroli;
 • analizę zagrożeń;
 • instrukcje produkcyjne;
 • instrukcje i rejestry Dobrej Praktyki Produkcyjnej – GMP i Dobrej Praktyki Higienicznej – GHP.

 • Informacje pozyskujemy od klienta w trakcie rozmowy telefonicznej lub przesyłamy formularz do wypełnienia.
  Księgi HACCP naszych klientów przetrzymujemy w archiwum co pozwala po ewentualnej zmianie zakresu działalności nanieść poprawki bez konieczności opracowywania nowej księgi.
  Pomagamy naszym klientom w opracowaniu wykazu alergenów dla produkowanych potraw.
  Wydrukowaną i oprawioną Księgę HACCP-GHP-GMP dostarczamy kurierem za pobraniem.
  Z chwilą dostarczenia księgi, nasz kontakt z Państwem się nie kończy. Przez okres sześciu miesięcy nanosimy bezpłatnie zmiany i zawsze służymy Państwu pomocą w sprawach sanitarno-higienicznych.