Świadczymy usługi dla gastronomii

Księga HACCP, GHP, GMP

Opracujemy Księgę HACCP, GHP, GMP dla Twojego Punktu Gastronomicznego, zgodnie z wytycznymi ustawy, dostosowaną indywidualnie do zakresu prowadzonej działalności.

Gwarantujemy bezproblemowe przyjęcie dokumentacji przez Państwową Inspekcję Sanitarną oraz roczną bezpłatną pomoc telefoniczną.

Szkolenia

Szkolimy właścicieli i pracowników w zakresie stosowania i przestrzegania zasad GHP, GMP, HACCP. Szkolenia prowadzimy u klienta lub on-line.

Doradztwo

Doradzamy w zakresie spraw sanitarnych, prowadzenia dokumentacji HACCP, GHP, GMP, bezpieczeństwa produktów, ochrony żywności itp.

Jesteśmy z Wami już od kilkunastu lat

Dzięki ponad 20-letniemu doświadczeniu w pracy w Państwowej Inspekcji Sanitarnej dajemy gwarancję opracowania Księgi HACCP, GHP, GMP zgodniej z zaleceniami sanepidu i jej akceptacji w trakcie odbioru Punktu Gastronomicznego.

Wyspecjalizowaliśmy się w:

  • opracowywaniu księgi HACCP
  • opracowywaniu Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP), Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP)
  • pomocy we wdrożeniu zasad HACCP w Twoim zakładzie
  • szkoleniu pracowników w zakresie stosowania i przestrzegania zasad GHP, GMP, HACCP
  • stałych wewnętrznych nadzorach sanitarnych obiektów produkcji żywności, gastronomii oraz handlu środkami spożywczymi
  • pomaganiu w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju problemów sanitarnych także tych wynikających z zaleceń pokontrolnych Inspekcji Sanitarnej
  • szkoleniu zdalnym, wykorzystując do tego najnowsze technologie takie jak m.in. skype’a
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu opracowujemy skuteczny system HACCP
Praca w systemie HACCP to gwarancja produkcji bezpiecznej żywności i przyjaznych stosunków z inspekcją sanitarną.

Czym jest HACCP?

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) jest systemem opracowanym w latach 60-tych XX wieku w Stanach Zjednoczonych dla NASA.

System ten określa zasady postępowania, które mają zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne konsumentom środków spożywczych. System HACCP ma za zadanie zidentyfikowanie, oszacowanie i wyeliminowanie zagrożeń zdrowotnych środków spożywczych oraz wyeliminowanie zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i obrotu żywnością.

Z chwilą wstąpienia do Unii Europejskiej obowiązek wdrożenia i stosowania systemu HACCP mają wszystkie firmy, które produkują i wprowadzają do obrotu żywność. Obowiązek ten wprowadziła Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o Bezpieczeństwie Żywności i Żywienia (Dz.U. z dnia 27 września 2006 r.) oparta na Rozporządzeniu (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rozporządzeniu (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego.

Opracowujemy Księgę HACCP

      Profesjonalnie opracowujemy KSIĘGĘ HACCP zgodnie z wytycznymi ustawy i dostosowaną indywidualnie do potrzeb prowadzonej przez Państwa działalności, obiektu gastronomicznego, sklepu spożywczego, hotelu, przedszkola, czy zakładu produkującego żywność.

   Zgodnie z obowiązującymi przepisami wdrożenie systemu HACCP i Dobrej Praktyki Higienicznej oraz Produkcyjnej jest koniecznie do prowadzenia działalności związanej z obrotem środkami spożywczymi.

Gwarantujemy bezproblemowe przyjęcie dokumentacji przez Państwową Inspekcję Sanitarną

Kontakt

Jesteśmy do Państwa dyspozycji codziennie w godzinach od 7oo do 22oo (także w soboty, niedziele i święta) pod telefonem:

+48 604 43 37 01
lub skorzystaj z formularza